Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Đalović eliminisao Dragana Filipovića sa runner runner trilingom!!!

[user187500] • Level 3: 75-150, 0 ante

Miloš Đalović nije dobro stojao pre flopa kada je platio all-in Dragana Filipovića sa {7-}{8-} koji je bio short stack ali je držao {a-}{a-}. Ipak turn {7-} i river {7-} su doneli pobedu Đaloviću i eliminisali Filipovića.

Tagovi: Miloš Djalović