Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Raško Pleskonjić nosi pot od skoro 30k protiv Dušana Hranuelija

[user187500] • Level 4: 100-200, 0 ante

Posle beta Pleskonjića na flopu i check calla Hranuelija, Raško na turnu na tabli {5-Hearts}{q-Clubs}{j-Spades} {10-Spades} ide all-in , a Hranueli posle dužeg razmišljanja folduje iako je u pot bio stavio već oko 60% stacka. Pleskonjić sada ima preko 50k čipova

Tagovi: Raško PleskonjićDušan Hranueli