Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Jovanovićev read opet nepogrešiv

[user187500] • Level 4: 100-200, 0 ante
Djordje Jovanović

U potu koji je otvorio igrač sa UTG-a , Jovanović reraisuje i dobija call..
Posle flopa {7-Diamonds}{10-Clubs}{j-Spades} , Đorđe ispljuje prvi metak od 3.200 , a protivnik calluje.

Na turnu pada {8-} posle čega obojica checkiraju.

Na riveru dolazi {2-} i nakon Đorđetovog checka igrač sa UTG-a betuje 5.000. Jovanović posle dužeg razmišljanja i gledanja protivnika calluje i nosi ruku sa {a-Hearts}{j-Hearts} dok igrač sa UTG-a pokazuje {a-Clubs}{q-Spades}

Tagovi: Djordje Jovanović