Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Andrea Klasović nosi pot od 20.000 čipova

[user187500] • Level 6: 150-300, 50 ante

Na tabli {7-Clubs}{6-Spades}{k-Clubs} {2-Diamonds} {3-Diamonds} , Klasović koji je bio na poziciji UTG+2 je betovao flop 1.000 , turn 2.500 i river 5.500 i na sva 3 streeta je dobio call od igrača na Buttonu. Klasović je pokazao {6-Clubs}{6-Hearts} za set šestica dok je protivnik muckovao. Klasović je sada na oko 40.000 čipova.

Tagovi: Andreja Klasović