Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Setovi na sve strane , Rade Petrović među chipleadirima

[user187500] • Level 6: 150-300, 50 ante
Rade Petrović

Igrač koji je bio UTG je raisovao čak 5x bb do 1.000 , a Rade Petrović je ispratio sa CO . Još jedan igrač iz blinda calluje.

Tabla izlazi {10-Diamonds}{9-Hearts}{3-Spades}

Igrač sa UTG-a betuje 2.000 , a Petrović calluje. Igrač koji je bio u blindu se baca.

Turn {6-Diamonds}

UTG betuje 3.000 , a Rade sada re-raisuje do 8.000 i dobija call

River {2-Diamonds}

UTG betuje 10.000 , a Petrović vuče all-in do 22k i dobija call

Petrović pokazuje {10-Clubs}{10-Spades} dok protivnik muckuje uz komentar da je imao {10-}{9-}

Rade Petrović je trenutno među chipleaderima sa oko 70.000

Tagovi: Rade Petrović