Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Senadin Ćosić eliminisan

[user134827] • Level 7: 200-400, 50 ante
Miloš Milanović

Miloš Milanović je izbacio Senadina Ćosića. U početnom nadmudrivanju pre flopa dolazi do all-in akcije, da bi u showdownu Miloš okrenuo {k-Hearts}{k-Diamonds}, a Senadin {q-Spades}{q-Clubs}.

Talon: {8-Diamonds}{a-Hearts}{6-Spades}{3-Spades}{6-Hearts}

Miloš Milanović je sada čip lider 110k.

Tagovi: Miloš Milanović