Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Chip leader dobija i kada je u blefu

[user187500] • Level 8: 250-500, 50 ante
Miloš Milanović

Miloš Milanović je akumulirao dodatnih desetak hiljada čipova kada je u raisovanom potu na flopu {j-Clubs}{10-Hearts}{3-Clubs} check-raisovao bet svog protivnika od 2.000 do 4.700. Turn je bio {k-Clubs} i obijica checkiraju. Na riveru izlazi {5-Spades} i Miloš sada betuje svega 2.600. Dobija call i okreće {k-Spades}{2-Hearts},a protivnik muckuje.

Tagovi: Miloš Milanović