Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Blind Na Blind , uvek kretativno i zanimljivo!

[user187500] • Level 9: 300-600, 75 ante
Dejan Marković

Svi su se foldovali do Đorđeta Jovanovića na SB koji je raisovao BB Đorđeta Jovanovića , a ovaj doplaćuje.

Flop: {q-Spades}{3-Spades}{2-Hearts}

Dejan betuje 1.450 , a Đole raisuje do 4.050. Posle malo razmišljanja Dejan gura svoj all-in za oko 16.000 a Jovanović folduje.

Marković pokazuje {10-Diamonds}{5-Diamonds} za totalni blef!!!

Tagovi: Dejan MarkovićDjordje Jovanović