Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Miloš Zerzevski novi chipleader

[user187500] • Level 10: 400-800, 100 ante
Miloš Zerzevski

Zaista čudna ruka u kojoj je Miloš Zerzevski izbacio sa turnira Nenada Markićevića.

Miloš je stealovao sa {9-}{6-} pre flopa i dobio je čak 3 call među kojima i Markićevića.

Flop je bio {9-}{10-}{2-} i Zerzevski je betovao 2.000 , a Nenad ga calluje.

Turn izlazi {8-} i opet isti scenario , bet i call

River je {6-}, Zerzevski checkira , Markićević ide all-in za preostalih 8.000 , a Miloš calluje sa svoja 2 para.

Na zaprepašćenje celog stola , Nenad pokazuje {a-}{a-} i ispada sa turnira.

Zerzevski sada ima oko 135.000

Tagovi: Miloš Zerzevski