Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Sergej Šaletić eliminisao još jednog igrača

[user134827] • Level 11: 500-1,000, 100 ante
Sergej Šaletić

U potu koji je otvorio Dragan Kovačević betom od 3 800, sledi sa dilera call, dok Šaletić sa SB re-reisuje do 10,5k. Kovač folduje dok button radi call. Sergej pre nego što je diler izvrteo flop, stavlja 13k na sredinu stola, što je preostali stack igrača sa button pozicije.

Posle flopa {j-Diamonds}{10-Clubs}{8-Hearts}, button stavlja ostatak svojih žetona. Showdown:

Sergej: {q-Diamonds}{q-Hearts}
Button: {q-Spades}{k-Spades}

Na turnu {5-Hearts} i riveru {5-Clubs}, donose Sergeju lep pot.

Tagovi: Sergej Šaletić