Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Marko Miković eliminisan!

[user134827] • Level 13: 600-1,200, 100 ante
Marko Miković

Kao short stack, u all in akciji pre flopa, Marko se našao sa Markom Batanjcem.

Miković- {q-}{q-}
Batanjac - {5-}{5-}

Talon {7-}{3-}{4-}{k-}{6-}, prilično nesrećan za dame, Batanjac na riveru dobija kentu i Mikovićeve dame 'ginu' {6-}{6-}

Tagovi: Marko Batanjacmarko Miković