Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Djordje Jovanović na 128,000

[user134827] • Level 13: 600-1,200, 100 ante
Djordje Jovanović

Rade Petrović sa UTG pozicije pravi bet od 3,600, da bi sa SB Djordje Jovanović sa {a-Clubs}{q-Clubs} samo prati.

Flop: {2-}{3-}{4-Clubs}

Rade betuje 3,600 i Djole opet prati.

Turn: {7-Spades} i Rade ovog puta checkira, da bi Djordje betovao 12,100. Rade razmišlja i samo calluje.

River: {q-Spades} Rade check, a Jovanović nakon odmerivanja stacka protivnika ispaljuje 17,600. Rade Petrović folduje i pokazuje {9-}{9-}, a Djole mu pokazuje {q-}.

Nakon ove ruke, Djordje se popeo na 128k, dok je Rade pao na oko 20,000 i sada je short stack.

Tagovi: Djordje Jovanović. Rade Petrović