Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Rade Petrović ispao od Royal Flush-a.

[user134827] • Level 13: 600-1,200, 100 ante
Rade Petrović

Rade je sa kasne pozicije otvorio sa 7k, svi foldaju do BB na kojem je bio Sanid Aličić koji calluje.

Posle flopa {10-Spades}{9-Diamonds}{7-Diamonds}, Sanid chekira, dok Rade gura svoj all in od 17,1k...posle dugog razmišljanja Sanid calluje uz komentar ''hajde da se kockamo ,meni treba žandar''

Showdown:
Rade: {j-Hearts}{j-Clubs}
Sanid: {k-Spades}{q-Spades}

Turn {a-Spades} i river {j-Spades} donose Sanidu runner runner Royal Flush, a Rade prekrstivši se ustaje od stola i ne veruje.

Tagovi: Rade PetrovićSanid Aličić