Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Dva duela Djoleta protiv Vanje Ovuke

[user134827] • Level 14: 1,000-2,000, 200 ante

U prvom duelu Ovuka otvara pot sa betom od 5,000 dok na blajndu Djordje 3betuje do 15,400 sa {a-}{q-}. Ovuka call.

Flop: {k-}{j-}{2-} check/check

Turn: {5-} i Djordje ispaljuje bet od 22,000 i Vanja folduje i Djordje pokazuje svoj blef.

Usledila je ruka je protiv Sanida koju smo već naveli u prethodnom postu, a potom i ruka gde opet Vanja otvara pot sa raisom od 5,200 i Djordje na blajndu sa {a-}{10-} samo calluje.

Flop: {a-}{j-}{5-} i usledila su dva checka

Turn: {2-} Djordje gura 9,700 i Ovuka prati

River: {7-} Djordje betuje 13,600 i Ovuka call

Djole: {a-}{10-}, Ovuka baca karte u muck

Djordje je sada na preko 200,000 dok je trenutni čip lider Škorić sa 300,000.

Tagovi: Djordje JovanovićVanja Ovuka