Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Ruka turnira

[user134827] • Level 15: 1,200-2,500, 300 ante
Miloš Zerzevski

Posle početnog nadmudrivanja pre flopa, dolazimo do trostrukog all-ina u kom su se našli Sergej Šaletić, Zerzevski Miloš i Dragan Kovačević.

Showdown
Sergej: {q-Diamonds}{q-Spades}
Miloš: {k-Spades}{k-Clubs}
Dragan: {a-Hearts}{a-Diamonds}

Talon: {10-Hearts}{6-Spades}{k-Diamonds} {3-Diamonds} {q-Clubs}

U tom trenutku Miloš pokriva sa čipovima oba igrača i odnosi pot blizu 200,000.

Zerzevski je sada na 230,000.

Tagovi: Miloš Zerzevski