Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Eliminisana jedina dama na turniru - Danka Stokanić

[user134827] • Level 15: 1,200-2,500, 300 ante
Danka Stokanić

U raisovanom potu na talonu {q-Spades}{5-Spades}{2-Hearts} {q-Diamonds} Danka se nakon turna odlučila za svoj all-in od 44,000.

Slobodan Ružičić posle dugog razmišljanja, i reklo bi se velikog iskustva, odlučuje se na call.

Showdown
Danka: {7-Diamonds}{7-Clubs}
Ruža: {8-Hearts}{8-Diamonds}

Na riveru silazi {8-Spades} i Ruža eliminiše Danku.

Tagovi: Danka Stokanić