Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Poslednji nivo pred pauzu za večeru

[user134827] • Level 17: 2,000-4,000, 400 ante

U toku je 17. nivo nakon koje će početi pauza za večeru. U igri je još 17 igrača!