Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Dušan Škorić do monstera

[user134827] • Level 17: 2,000-4,000, 400 ante
Dušan Škorić

Sa kasne pozicije Miloš Zerzevski pravi min raise i sa CO Škorić samo calluje.

Flop: {7-}{8-}{9-}

Miloš check, Dušan betuje 17,000. Miloš call.

Turn: {4-}

Miloš check, Dušan bet 25,000 i Miloš prati

River: {8-}

Miloš check, Dušan betuje 75,000. Miloš samo calluje opet i okreće {a-}{a-}, a Dušan {9-}{9-}.

Dušan je sada monster stack sa 400,000.

Tagovi: Dušan ŠkorićMiloš Zerzevski