Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Sve se preokreće u Djoletovu korist

[user134827] • Level 18: 2,500-5,000, 500 ante
Djordje Jovanović

Djordje je eliminisao Sanida Aličića na 12. poziciji kada je UTG Sanid otvorio sa 16,000, a Djordje na UTG +1 samo calluje. Svi ostali folduju.

Flop: {3-Spades}{6-Diamonds}{8-Spades}

Sanid odmah gura svoj all-in i Djordje instant calluje.

Showdown
Djordje: {8-Clubs}{8-Diamonds}
Sanid: {k-Spades}{j-Spades}

Sanid je imao dosta auta, ali...

Turn: {j-Diamonds}
River: {3-Hearts}

...Djordje ipak nosi pot sa setom osmica i sada je na odličnih 354,000!

Tagovi: Djordje JovanovićSanid Anilić