Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Chip count nakon Dana 2

[user134827] • Level 19: 3,000-6,000, 500 ante
1. Milovan Šare Šarčević - 461,000 
2. Miloš Vega Brajović - 446,000 
3. Slobodan Ruža Ružičić - 435,000 
4. Miloš Milanović - 389,500 
5. Dušan Škorić - 265,500 
6. Djordje Jovanović - 231,500 
7. Vlado Banićević - 92,500 
8. Vanja Ovuka - 86,000 
9. Bane Janićijević - 57,500 

Finalni sto se igra sutra od 18h. Vidimo se na finalu !!!

Tagovi: chip count