Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Tight igra za finalnim stolom

[user134827] • Level 20: 4,000-8,000, 1,000 ante

Nakon dve brze eliminacije, igrači su se malo primirili i čekaju, reklo bi se monstera da bi napravili pravu akciju. Igra se svodi na call sa SB i check BB...

U jednoj takvoj ruci je upravo na SB bio Miloš Milanović, a na BB Vanja Ovuka i posle boarda {q-}{a-}{7-}{k-Clubs} prvi akciju pravi Milanović sa raisom od 8,000 što Vanja prati i nakon {8-} na riveru, Milanović betuje 14,000 da bi Vanja foldovao i Miloš pokazuje {a-}{6-}.

Tagovi: Vanja OvukaMiloš Milanović