Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Prva akcija posle pauze!

[user184375] • Level 22: 6,000-12,000, 1,000 ante
Škorić (levo) Jovanović (desno)

U potu u kom je bilo 140k na board-u {6-Spades}{10-Hearts}{q-Clubs}{3-Spades}{7-Clubs} na riveru posle check-a Škorića, Jovanović ispaljuje 53k.
Škorić Call-a, Djordje govori desetka a Škorić Q i okreće Q5
Škorić nosi pot od oko 250k

Tagovi: JovanovićŠkorić