Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Double Up za Miloša Milanovića

[user184375] • Level 22: 6,000-12,000, 1,000 ante

Sa srednje pozicije, pot otvara Škorić Dušan sa 29k a sa (D) kao short stack, Miloš Milanović gura svojih 159k na sredinu stola
Posle kraćeg razmišljanja, Dušan ipak call-uje
Showdown:
Škorić: {a-Spades}{9-Spades}
Milanović {10-Spades}{10-Clubs}
Board: {2-Diamonds}{k-Clubs}{5-Spades}{k-Diamonds}{2-Spades}
Milanović se diže na 320k

Tagovi: MilanovićŠkorić