Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Nadmudrivanje u toku

[user134827] • Level 23: 7,500-15,000, 1,500 ante

Sa UTG Jovanović se odlučuje za bet 35,000 da bi na BB Škorić raisovo 70,000 i Djordje calluje.

Flop: {q-Clubs}{6-Hearts}{6-Clubs}

Škorić betuje 90,000 i Djordje pita "Jel moguće da si opet zabo?" i posle razmišljanja ipak calluje. Turn donosi {9-} i Škorić odmerava i pita Jovanovića za broj čipova, ali ipak checkira dok Jovanović ispaljuje bet od 100,000 na šta se Škorić baca i okreće {a-Clubs}{k-Hearts}. Djordje nosi pot od 320,000.

Tagovi: Djordje JovanovićDušan Škorić