Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Pot od 240,000 za Milanovića

[user134827] • Level 23: 7,500-15,000, 1,500 ante

Miloš Milanović sa SB betuje 55,000, a Šare na big blindu prati.

Flop: {9-Clubs}{a-Clubs}{6-Diamonds} Milanović checkira, Šare gura 65,000 na sredinu stola. Milanović prati.
Turn: {a-Spades} i obojica checkiraju
River: {q-Spades} i opet check/check

Milanović: {10-Clubs}{10-Diamonds}
Šarčević: {k-Clubs}{5-Clubs}

Milanović nosi pot sa dve desetke.