Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Double up za Djoleta

[user134827] • Level 26: 15,000-30,000, 3,000 ante
Djordje Jovanović (desno)

U prvoj ruci posle pauze, Djordje sa CO gura all-in, a na SB Ružičić kaže "Imam ruku da te platim ili pojačam" i plaća ga.

Showdown
Ruža: {3-Hearts}{3-Spades}
Djole: {q-Spades}{q-Clubs}

Djordje komentariše "Da vidim da li će me žene izneveriti".

Board: {10-Diamonds}{9-Diamonds}{j-Spades}{a-Spades}{2-Spades}

Djordje Jovanović se duplira i sada je na oko 285,000.

Tagovi: Djordje JovanovićSlobodan Ružičić