Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Monster pot večeri

[user134827] • Level 26: 15,000-30,000, 3,000 ante
Miloš Milanović

Slobodan Ružičić je postao veoma agresivan u 3-handed igri pa je tako odneo 5 potova za redom.

Ubrzo potom, usledila je ruka u kojoj je Ruža napravio raise pre flopa sa SB pozicije, da bi ga Milanović ispratio sa button-a. Ruža checkira flop u mraku.

Flop: {7-Spades}{a-Spades}{9-Diamonds} check/check
Turn: {3-Diamonds} Ruža raisuje na 65,000 ali nailazi na 3bet od strane Milanovića od 210,000. Ruža prati.
River: {9-Hearts} Ruža checkira, dok Milanović betuje čitavih 240,000. Ruža govori "Ovu ruku ne mogu da ti bacim" i calluje.

Milanović okreće {a-Hearts}{9-Spades} za fullhouse, dok Ruža okreće {a-Clubs}.

Milanović nosi monster pot finalnog stola od preko milion čipova i sada je na 1,700,000. Ruža ostaje na oko 300,000 kao i Škorić.

Tagovi: Slobodan RužičićMiloš Milanović