Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Dušan Škorić završava turnir na trećem mestu - 723,000 RSD

[user134827] • Level 26: 15,000-30,000, 3,000 ante
Dušan Škorić (levo)

Škorić je otišao all-in sa buttona, a ispratio ga je Milanović sa SB.

Showdown
Milanović: {4-Clubs}{4-Spades}
Škorić: {8-Diamonds}{5-Diamonds}

Board: {q-}{6-}{3-} {k-} {a-}

Nakon eliminacije Škorića, počinje heads-up igra u kojoj je Milanović u ogromnoj prednosti u čipovima nad Slobodanom Ružičićem.

Tagovi: Dušan Škorić