Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Call, check check, fold...

[user134827] • Level 28: 25,000-50,000, 5,000 ante

U poslednjih tridesetak ruku sve što vidimo je limp SB i check BB, da bi došlo do check na flopu i folda nakon beta. Ruža je trenutno u prednosti od 3:1 u čipovima. Ipak je u pitanju pehar!!!