Main Event Danube Poker Masters
Dani:
123
Rank # Igrač Čipovi Napredak
1
Miloš Milanović
Miloš Milanović
1,750,000 150,000
2
Jovan Jojić
Jovan Jojić
Out
3
Marko Pantelić
Marko Pantelić
Out
4
Vladimir Šakić
Vladimir Šakić
Out
5
Vladan Šakić
Vladan Šakić
Out
6
Bane Janićijević
Bane Janićijević
Out
7
Radojica Banković
Radojica Banković
Out
8
Draško Bošković
Draško Bošković
Out
9
Tomislav Garmaz fr
Tomislav Garmaz
fr Out