Eureka Prag Main Event
Dani:

Alen Bilić OUT!

ljubens
Špado i Alen Bilić

Level 18 4k/8k
82/1,315 igrača

Alen je sa 65k, prvo izgubio ruku u all inu preflop sa {a-}{j-}<{10-}{10-} kada je board doneo {6-}{6-}{4-}{2-}{9-}.

Da bi svoju finalnu ruku odigrao kada je gurnuo svoj all in od 5bb sa {q-}{6-}s a bio je ispraćen od {k-}{j-}. Board je doneo {8-}{7-}{5-}{j-}{5-} i time posla Alena na keširanje za €2,650.

Čestitke Alen Biliću koji je tako ostao poslednji igrač u polju Eureka Main Eventa od igrača koje smo pratili.

Sada ćemo pratiti akciju sa Mini Eureka €330 eventa.