Eureka Prag Main Event
Dani:

Kraj Dana 2!

ljubens

Dan 2 završio je sa 43 igrača!

Sat je zaustavljen na Levelu 20, Average Stack: 626,000

Nagrade na Finalnom Stolu:

1. €226,400
2. €131,400
3. €92,500
4. €68,800
5. €53,500
6. €39,800
7. €30,500
8. €21,700
9. €16,800

Dan 3 Main Eventa počinje u 12:00 sati kada će preostali igrači igrati do formiranja finalnog stola.

Takodje sutra od 12h igra se Eureka High Roller €2,200