Eureka Prag Main Event
Dani:

Pregled...

ljubens

EPT Main Event

Level 5: 150/300, 25 ante

Marinović 33k
Špadijer 12,6k
Šćepanović 19k
Divković 25k
Mandić 26,6k

Dejan Divković je izgubio oko 10k u ruci kada je posle rivera na boardu {5-}{9-}{7-}{q-}{3-} radio check, protivnik radi bet od 3,500 a Dejan pravi raise do 8,000 što protivnik prati, Dejan je {5-Hearts}{3-Hearts} za dva para, dok je protivnik {7-Spades}{3-Spades} za dva jača para.

Aleksandar Špadijer se duplirao i sada je na 12,500. On je bio all in za 6k sa {a-}{j-} a isplatio ga je protivnik sa {4-}{4-}, board je doneo keca na riveru {x-}{x-}{x-}{x-} {a-}.

Eureka Maine Event

Ostali smo na 3-handed finalnog stola Eureke.

Jaroslav Peter, Češka je eliminisan na 4. mestu za €68,800

Seat four: Dmitri Holdeew, Germany, PokerStars player, 7,540,000
Seat five: Ami Barer, Canada, PokerStars qualifier, 9,400,000
Seat seven: Stephen Chidwick, UK, PokerStars player, 9,480,000