Eureka Prag Main Event
Dani:

EPT Main Event Kraj Dana 1A

ljubens

Od 5 igrača koje smo ispratili na Main Eventu na Dan 1a, bili su Aleksandar Špadijer, Dejan Divković, Matej Marinović, Goran Mandić i Boris Šćepanović.

Dan 1A od nabrojanih preživeli su Matej Marinović sa 15,900 i Boris Šćepanović sa 40,000 čipova.

Sutra nastavlaj od podne Main Event sa Dan 1B na kome će zaigrati Slobodan Ružičić, Alen Bilić, Marko Miković, Ognjen Šekularac, Vlado Banićević, Vladimir Božinović, Danilo Velašević, Goran Mandić, Marko Martinković i još neki igrači iz regiona.

Od sutra ćemo pratiti reporting koji rade naše kolege sa globalnog sajta, a svaki daleki nastup nekog od naših igrača biće ispraćen.

Ovim se odjavljujem iz Praga, hvala svima koji su pratili izveštavanje, GL:)).