Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Prva eliminacija - Matej Kokalj

[user134827]

Dobili smo i prvo izbačenog igrača sa main eventa, a reč je o Mateju Kokalju. Zoran Plakalovič je sa UTG pozicije betovao 200 na 25/50 blajndovima, da bi Matej re-raisovao na 650, a treći igrač u ruci podigao i taj ulog na 1775. Matej se nije dao uplašiti i raisuje na 3900, da bi igrač iz Rumunije otišao all-in što Matej prati. Matej pokazuje {j-}{j-}, a protivnik {k-}{a-}. Nakon klasičnog coin flipa i {k-} na riveru, Matej se oprašta od turnira.

Tagovi: Matej Kokalj