Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Solidan pot za Adamiča

[user134827] • Level 2: 50-100, 0 ante

Primož Adamič igra na stolu 18 i pre flopa raisuje na 250 sa srednje pozicije. Plaća ga igrač na button-u, da bi Finac Mikka Anttoten sa SB pozicije 3betovao na 1025. Primož i button plaćaju.

Flop: {2-Diamonds}{5-Clubs}{k-Hearts}

Finac betuje 1650, Primož prati, a igrač sa button pozicije odustaje. Turn donosi {a-Spades}. Finac ponovo betuje, ovog puta 3100 i Primož samo prati. Nakon {3-Diamonds} na riveru, oba igrača checkiraju. Finac otkriva {q-}{q-}, dok Primož sa {a-Hearts}{k-Spades} odnosi solidan pot od 12,000!

Tagovi: Primož Adamič