Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Eliminacija Itaijana pred pauzu

[user134827] • Level 3: 75-150, 0 ante

Taman pred pauzu je ispao Italijan Salvatore Mongiovi, ali je već zauzeo cash game sto sa €2-€4 blajndovima na kome Straddle nije retkost.

Tagovi: Salvatore Mongiovi