Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Stefan Gvozdenović gubi poveći pot

[user134827] • Level 4: 100-200, 0 ante

Na stolu broj 20 se našao Stefan Gvozdenović iz Srbije. Na flopu {8-Spades}{a-Spades}{j-Hearts}, Italijanka Cristina Pietricola je uložila 750 u pot od 950. Stefan 3betuje na 2,100, što Cristina prati. {6-Clubs} na turnu ne menja ništa i oboje se odlučuju na check, dok river donosi {4-Diamonds} i Gvozdenović betuje 4,000, ali folduje nakon 3beta od 10,000 od strane Cristine. Stefan folduje!

Tagovi: Stefan GvozdenovićCristina Pietricola