Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Primož Cimerman i Aleš Marčič eliminisani

[user134827] • Level 4: 100-200, 0 ante

Ubrzo nakon što je izgubio velik pot sa {a-}{k-} protiv {a-}{a-}, Primož Cinerman je izgubio i preostale čipove. U poslednjoj ruci je otišao all-in nakon raisa i calla pre njega, da bi ga Senadin Ćosić iz Bosne odmah ispratio. Primož je okrenuo {a-Hearts}{10-Clubs}, a Čosić {a-}{a-}. Board opet nije pomogao Primožu i on postaje treći eliminisani igrač iz Slovenije.

Aleš Marčič je na stolu broj 19 raisovao pre flopa na 700 što su platila dva igrača. Na flopu izlazi {a-Diamonds}{6-Diamonds}{q-Hearts}. Igrač na pozicij 9 radi check, a Aleš c-betuje na 2,500 da bi ga igrač koji se pita posle njega odmah callovao. Igrač na poziciji 9 re-raisuje all-in držeći {a-}{k-} i Aleš prati sa {9-Diamonds}{10-Diamonds} nadajući boji. Turn donosi {8-Clubs} i river {k-Spades} i Aleš napušta turnir.

Tagovi: Primož CimermanAleš Marčič