Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Još dva nivoa do kraja

[user134827] • Level 7: 200-400, 50 ante

Nakon povratka sa jednočasovne pauze, igrači će danas odigrati još svega dva nivoa nakon čega će Dan 1a PokerStars Eureka Poker Tour-a u Novoj Gorici biti zvanično završen.