Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Dobar fold Adamiča

[user134827] • Level 7: 200-400, 50 ante

Primož Adamič je izgubio polovinu stacka u ruci protiv Italijana Luci Formisano-a.
Formisano je otvorio pot 3BB raisom sa UTG pozicije, da bi Adamič ispratio sa oko 17,000 čipova sa CO pozicije. Flop donosi {a-Hearts}{5-Clubs}{j-Hearts}. UTG betuje otprilike polovinu pota, a Adamič samo prati. Na turnu izlazi {2-Diamonds} i Italijan opet ulaže pola pota na sredinu stola. Adamič calluje i river donosi {6-Hearts}. Formisano ovog puta ide all-in, a Adamič nakon dužeg razmišljanja ipak folduje.

Italijan pokazuje dva para, što znači da je Adamič napravio dobar fold, iako kaže da je skoro ispratio. Iako je napravio dobar potez, Adamič je sada u nezgodnoj situaciji sa 20 BB.

Tagovi: Primož AdamičLuci Formisano