Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Damir Alidžanovič u stalnoj selidbi :P

[user184375] • Level 5: 150-300, 0 ante

Damir Alidžanoviča ponovo premeštaju, ovaj put na sto 15, na kojem je već sedeo Sašo Horvat. Nadamo se, da Damira neće više premeštati i da će izržati više vremena za istim stolom kako bi mogao da stvori odgovarajuće i potrebno mišljenje o svojim protivnicima. Damir igra dosta dobro, i broj svojih čipova održava na manje više istom

Tagovi: Damir Alidžanovič