Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

AA protiv KK

[user134827] • Level 5: 150-300, 0 ante

Za stolom broj 24 smo videli klasičnu all-in situaciju sa {a-}{a-} vs {k-}{k-} pre flopa. Barcsa Sandor iz Rumunije je držao par aseva, dok je njegov komšija iz Bugarske, Daniel Todorov, bio u problemu sa dva kralja u ruci. Znamo da kraljevi u ovakvim situacijama pobedjuju u oko 20% situacija, a upravo taj procenat je sada odigrao bitnu ulogu na {k-}{q-}{6-}{5-}{3-} boardu. Pot je bio vredan 35,000 žetona.

Tagovi: Barcsa SandorDaniel Todorov