Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Triple all-in sa jednom eliminacijom

[user134827] • Level 5: 150-300, 0 ante

Za stolom broj 24 je došlo do trostrukog all-ina. Sandor Barcza je imao {a-Clubs}{10-Diamonds}, Daniel Todorov {a-Hearts}{k-Spades} dok je Stelyan Georgiiev držao {a-Spades}{k-Hearts}. Sreća je bila na strani Rumuna Sandora, jer je talonu izašlo {a-Diamonds}{q-Diamonds}{j-Diamonds}{3-Diamonds}{q-Clubs}. Georgiev je ostao na vrlo malo čipova, dok je Todorov eliminisan sa turnira!

Tagovi: Sandor BarczaDaniel TodorovStelyan Georgiev