Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Bavec u akciji pred klopu

[user134827] • Level 6: 150-300, 25 ante

Dani Bavec je prilično aktivan pred pauzu za večeru. Ovog puta su na flopu {j-}{9-}{9-} oba igrača napravila check. Posle {8-} na turnu, Dani je uložio 2,000 i protivnik ga samo plaća nakon čega su obojica checkirali {j-} na riveru.

Dani: {a-}{8-}
Protivnik: {a-}{k-}

{j-} na riveru donosi splitovan pot.

Tagovi: Dani Bavec