Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Poker na stolu a Jurček sa straigh flushom

[user184375] • Level 7: 200-400, 50 ante

Prilično zanimljiva ruka se odigrala upravo za stolom 13. U ruci je bio i igrač iz Slovenije Jure Vodeb. Samu akciju nismo videli ali nam je prepričana situacija, u kojoj su svi čipovi završili u sredini. Karte na board-u su bile sledeće: {6-Clubs}{j-Hearts}{10-Hearts}{j-Diamonds}{9-Hearts}
Protivnik je držao {j-Spades}{j-Clubs} a jurček pokazuje {7-Hearts}{8-Hearts} za koje je na riveru sastavio straight flush!

Tagovi: straight flushpoker