Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Prvi eliminisani Slovenac - Zoran Plakalovič

[user134827] • Level 9: 400-800, 100 ante

Zoran Plakalovič je prvi igrač iz Slovenije izbačen sa Dana 2. Kao shortstack se odlučio na all-in pre flopa držeći {7-}{7-} u rukama, da bi ga Bugar Vladislav Dončev ispratio sa {a-}{q-}. Flop {q-}{5-}{4-} je doneo damu Bugaru, a {2-} na turn i {9-} na riveru nisu pomogli Zoranu.

Tagovi: Zoran PlakalovičVladislav Dončev