Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Double up za Jure Vodeba

[user134827] • Level 9: 400-800, 100 ante
Jure Vodeb

Jure Vodeb se našao u ruci protiv Bugara Vladislava Dončeva, koji je napravio raise sa CO pozicije na 1,800. Vodeb se odlučio za call od dodatnih 1,000 sa big blind-a.

Na flopu izlazi {7-Diamonds}{10-Clubs}{j-Spades} i Jure čekira, da bi Bugar ispalio c-bet od 1,800, a Jure re-raisovao na 9,000. Ovakav potez je naterao Vladislava da ode all-in što je Jure ispratio.

Vladislav: {k-Spades}{k-Hearts}
Jure: {9-Diamonds}{10-Hearts}

{7-Hearts} na turnu ne menja ništa za Slovenca, ali {8-Clubs} na riveru mu daje skalu i solidan stack od 43,000.

Tagovi: Jure VodebVladislav Dončev