Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Interesantna ruka

[user134827] • Level 10: 500-1,000, 125 ante

Michal Kadziela iz Poljske je napravio raise, da bi Milivoj Lekič stavio sve svoje čipove na sredinu stola. Poljak se razmišljao i zaključio da ima odds-e za call sa {4-Clubs}{5-Clubs}. Lekič okreće {q-}{q-}. Na flopu izlazi {8-Clubs}{7-Clubs}{9-Spades} i Poljak dobija straight, straight flush i flush draw. Na turnu izlazi {6-Hearts} što daje Michalu skalu, a Lekič je skoro drawing dead. Na riveru izlazi {10-Diamonds} koja omogućuje Slovencu da odahne i podeli pot sa Poljakom.

Tagovi: Michal KadzielaMilivoj Lekič