Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Žan Makorič napušta turnir

[user134827] • Level 10: 500-1,000, 125 ante

Sa stackom od oko 20 big blind-a, Makorič je raisovao preflopa na 3,000. Igrač sa njegove leve strane ga je odmah ispratio, kao i jedan sa srednje pozicije. Na small blind-u se našao Italijan Maurizio Bacci koji je otišao all-in za 30,000. Makorič je ispratio all-in sa {10-Spades}{10-Diamonds}, dok je njegov protivnik imao {a-Spades}{k-Hearts}. Ostali igrači u ruci su foldovali.

Na flopu izlazi {k-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Clubs} pa je tako Italijan dobio znatnu prednost sa parom kraljeva. Na turnu je pala {5-Diamonds} koja je dala dodatne aute za Slovenca, ali {q-Clubs} na riveru je presudila i Makorič biva eliminisan.

Tagovi: Žan MakoričMaurizio Bacci